Strandforeningen referater

Strandforeningen Bøgeskov
Tirsdag 25. februar 2020
Generalforsamling
Referat
Formanden byder de 12 fremmødte velkommen til årets generalforsamling.
Lars Honoré bliver valgt til dirigent.
Dirigenten oplyser, at Generalforsamlingen er lovligt varslet.

Formandens beretning:
Der ses tilbage på et udramatisk år. Tangen blev fjernet første gang i april måned, og yderligere en gang mere i løbet af sommeren.

Strandforeningen deltog i et affalds projekt i samarbejde med Stevns Kommune. Det tjente strandforeningen 3000 kr på.
Broen blev opsat af de sædvanlige bro-bisser.
Der er blevet indkøbt nye gelændere til rækværket på broen. Og broen fik sin obligatoriske oliebehandling.

NBC-marine har givet broen et større serviceeftersyn.

2019 blev også året hvor der blev lavet en ny plakat og indkøbt ramme. Skiltet står nu flot på stranden så alle kan se strandforeningens ønsker om trivsel og færdsel. Stor tak til Tim Hansen for hjælp med plakaten.

Den gamle indhegning er væk og alle både fjernet.

En økonomisk støtte fra Stevns Kommune på 10.000 kr er igen modtaget.

Samtidig indgik Strandforeningen, sammen med de andre foreninger i Holtug, et samarbejde omkring ny hjemmeside. Den gamle er lukket ned. Ny hjemmeside: stevnslandsbyer.dk.

Foreningen har 49 medlemmer og støtter.
Beretningen godkendes herefter.

Regnskab:
Regnskabet gennemgås af Lars Honoré, da Frank Elmer er fraværende.
Årets resultat er på minus 8183 kr. Det skyldes bl.a. ekstra udgifter på broen.
Regnskabet godkendes.

Budget:
Formanden fremlægger budget for 2020. Det godkendes efterfølgende.
Kontingent fastsættes til det samme som tidligere år. 300 kr. for medlemskab.
Indkomne Forslag:
Ingen

Valg / Genvalg:
Genvalg af Jørn Kolind og Ole Sørensen.
Suppleanter: Johannes og Tim Hansen genvælges til suppleanter
Lars Honoré genvælges som revisor.

Evt:
Det nævnes fra flere deltagere, at det vil være dejligt, såfremt Sankt Hans bålet fik en anden placering. Formanden opfordres til at tage en snak med Traktørstedet.

Derudover opfordrer Hans (Formand Borgerforeningen) til at Strandforeningen deltager en gruppe som skal forbedre Net/Mobil-dækningen i Bøgeskoven.

Formanden får yderligere til opgave at kontakte Gjorslev Gods om muligheden for at få flere borde/bænke-sæt sat op på den nye strandpark (den gamle indhegning).

Referent: Mette Maimann

 

Kalender

<< dec 2021 >>
mtotfls
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kommende arrangementer

  • Ingen arrangementer

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev