Spring til indhold

Tema møde om forsamlingshusets fremtid

22. maj 2024, Bestyrelsens tema møde.

Tilstede med mødet: Merete, Lone, Anette, Kenneth, Leif, Ingeborg, Niels E. Alice.

Afbud fra: Henning, Mongin og Helle

Lone indledte med en gennemgang af det reviderede prospekt for forsamlingshusets fremtid, det er udarbejdet i samarbejde med Stevns kommunes landsbykoordinator. Til det reviderede udkast er der givet et overslag, som gælder hele ombygningen, men som er delt op i enkelte faser.
Lone forklarede, for at en ansøgning kan komme i betragtning, skal der foreligge et buget / overslag på hvordan pengene kan optimere brugen af huset til gavn for byens borgere og andre brugere.

Efter gennemgangen kom hvert bestyrelsesmedlem med et bud på, hvad der er vigtigt for fremtidens forsamlingshus.

Kennerth: Påpegede vigtigheden af, at huset bliver isoleret så energiforbruget holdes nede, og det vil være rentabelt at holde en konstant varme også i vinterhalvåret, hvorved der ikke dannes fugt. Med et bedre indeklima vil det også forbedre mulighederne for udlejning til andre arrangementer der kan holdes i huset.
Leif: Mente at byens borgere burde spørges ved et borgermøde, hvilke behov og ønsker de har til huset, samt enig i, at energirenovering er vigtig.
Ingeborg: Ønsker at der fokuseres på husets kerneværdier, for at kunne tilbyde byens borgere et hus, hvor der kan afholdes arrangementer og som byen kan føle ejerskab til.
Niller: Et stærkt ønske om isolering og renovering af køkken, lige fra gulv til vægge og inventar, således af det kan godkendes af fødevarestyrelsen. Når ting ikke fungere optimalt er det svært at tiltrække kunder til udlejning.
Alice:  Hjemmesiden skal opgraderes således at billeder er up- to- date, således at huset bedre kan sælges til borgere der ikke kender huset i forvejen.  Der skal gøres en indsats for at involvere flere frivillige der vil deltage i forskellige aktiviteter.                                                               
Merete:  Høj prioritet at der fokuseres på et bedre indeklima og at akustikken i salen forbedres.
Anette: Påpeger at huset har en sjæl, og af den skal bevares, selv om der sættes ind med renovering.

Bestyrelsen var enig om der fortsat skal fondsansøgninger, hvor der fokuseres på energiforbedring, i sal køkken og toiletter. Og at der ud over de store fonde skal søges forskellig mindre og lokale fonde.

Hvor skal pengene komme fra? Og hvad der konklusionen?
Bestyrelsen enedes om, at der fortsat skal fondsansøgninger, hvor der fokuseres på energiforbedring, i sal køkken og toiletter. Og at der ud over de store fonde, også skal søges forskellig mindre og lokale fonde. Selv finansiering kan komme ved optimering af udlejninger og små eller større arrangementer i huset.
Kenneth foreslog, at der blev opsat solceller på taget. Ikke for at udnytte det som energikilde i huset i første omgang, men for at sælge af den strøm der produceres. Herved kan der skabes en løbende indtægt som senere kan bruges til andre forbedringer i huset. Kenneth undersøger pris for solceller og Kenneth vil gerne opsætte med hjælp fra os andre.
Alice vil undersøge om der er tilskud at hente hos energistyrelsen og om de kan give råd om hvor der evt. kan søges.

Del på Facebook

Kalender

<< jun 2024 >>
mtotfls
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kommende arrangementer

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Statistik

Total 1098 41800
I dag 1 1
Denne uge 35 696
Denne måned 126 2944