Billeder, gamle fra Holtug

Billederne er hentet på: www5.kb.dk/danmarkset fra luften