Vandværket

Vandværkets hjemmeside www.holtugvand.dk

På vores hjemmeside kan du læse information, der er relevant for vandværkets forbrugere. Bl.a. kan du læse den seneste analyse af vandkvalitet hvor du kan læse om vandets hårdhedsgrad, nitratindhold mv. Du kan ligeledes indtaste flyttemeddelelser direkte via vores hjemmeside, men selve meddelelsen skal sendes til kassererens adr.
Datoer for bestyrelsesmøder i 2018 – 2019
27.06 – 07.08 – 05.09 og 03.10 indtil videre
Kalkknuseranlægget er blevet nedtaget 13/12

OBS !!! Vores drikkevand er d. 13/9 blevet tjekket for rester af sprøjtemidlet chloridazon og heldigvis ingen problemer i forhold til det.
Se under Information – vandkvalitet – seneste analyser

Seneste : Der har været overskridelser af vandkvalitetskravene (se seneste analyse  på hjemmesiden). Styrelsen for Patientsikkerhed (embedslægen) vurderer dog, at vandkvaliteten på vandværket ikke aktuelt udgør et sundhedsmæssigt problem. Der arbejdes på sagen, og der vil snarest blive lagt en ny drikkevandsanalyse op på hjemmesiden. I forbindelse med udbedring af vandkvaliteten, er der behov for, at I forsynes med vand fra St. Heddinge Vandværk indtil onsdag. Vandet fra St. Heddinge Vandværk er blødgjort, og det kan evt. mærkes på mængden af sæbe til tøjvask m.m.

Ny vandprøve 22.02.18

Generalforsamling 29.03.2019 kl.18

Opdateret 06.06.19