Mobil dækning i Holtug og omegn

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
03/06/2021
16:00 - 18:00

Lokation
Grønningen i Holtug

Kategorier
Ingen Kategori


MOBILDÆKNING I HOLTUG OG OMEGN

KOM OG VÆR MED TIL AT BESLUTTE PLACERING AF MASTEN

Kære alle
På seneste PMT havde vi et dagsordenpunkt vedr. telemaster. Dagsordenpunktet er vedhæftet denne mail.

Vi modtager lige nu en del ansøgninger for opsætning af master særligt i jeres området – i og omkring Holtug – og derfor vil vi rigtig gerne mødes med jer og drøfte mulige placeringer af mast(er) i jeres område. Hvad kan lade sig gøre og hvad kan ikke lade sig gøre 😊 Vi står på Grønningen torsdag den 3. juni i tidsrummet kl. 16.00-18.00. Vi har kaffe/the og lidt sødt til tanden med os.

Med mig har jeg Louise Halkjær Pedersen, der er kommuneplanlægger, Michala Lene Nystrøm der er lokalplanlægger samt Erik Knudsen der er byggesagsbehandler og sidder med landzonetilladelserne.

Jeg håber at I vil tage vel imod vores initiativ til at mødes med jer og at I vil hjælpe mig med at få budskabet om arrangementet spredt.

 Vi skal fortsat passe på hinanden i denne Corona-tid og arrangementet er derfor tænkt således, at vi står til rådighed i det fulde tidsrum kl. 16.00-18.00 og at alle er velkommen til at komme forbi indenfor dette tidspunkt for en snak og kig på de kort som vi har med os. Vi holder ikke oplæg eller lignende der kunne give anledning til større forsamlinger.

VH Birgitte

Birgitte J.T.K. Nielsen
Centerchef Teknik & Miljø
Teknik & Miljø

 

Telemaster – Beslutning
RESUME
PMT har den 1. december 2020 behandlet en sag, vedr. placering af en telemast på Grønningen i Holtug. Sagen blev udsat og skulle genoptages, når Energistyrelsen havde afholdt frekvensauktion for området. Der gives i sagen en status på det generelle situation omkring håndtering af masteansøgninger.

Der ønskes en beslutning om, at ansøgninger fra IoT-master
skal indeholde tilsagn fra mindst én mobiloperatør samt at der bliver afholdt et arrangement i Holtug for drøftelse med borgerne om mulige placeringer af master i og omkring Holtug.

INDSTILLING
Teknik & Miljø indstiller til PMT, at
1. tage orientering vedr. det igangværende arbejde med arbejdsgang-beskrivelse og startskema til efterretning.
2. ansøgninger om opsætning af IoT-master skal fremover indeholde tilsagn fra mindst én mobiloperatør.
3. der afholdes et arrangement på Grønningen i Holtug for drøftelse med borgerne om mulige placeringer af master i området.

BESLUTNING
ad 1. Taget til efterretning.
ad 2. Godkendt.
ad 3. Godkendt.

Beskrivelse af sagen
Dækningskrav af Bøgeskoven / Bøgeskovhavn er en del af den afholdte auktion over frekvenser til mobilkommunikation, som blev afholdt af Energistyrelsen i marts 2021. Resultatet af auktionen er endnu uvis, men selskabet der har vundet auktionen er forpligtet til, at dække området ind.

Mens vi afventer en henvendelse af det vindende teleselskab er forvaltningen, foranlediget af en række ansøgninger fra teleudbydere og IoT-master i gang med at få udarbejdet en beskrivelse af en fast procedure for håndtering af ansøgninger, samt udarbejdelse af et startskema som kommende ansøgere skal udfylde.

Arbejdsgangbeskrivelse og startskema
En beskrivelse af processen for håndtering af ansøgninger skal sikre en ensartet og hurtigere arbejdsgang i forvaltningen. Sagerne går på tværs af 3-4 tema i 2 centre, og der har vist sig et behov for at få beskrevet arbejdsgangene og samarbejdsfladerne.
Desuden bliver der arbejdet på startskema i stil med det som kendes fra lokalplanerne. Skema skal sikre, at forvaltningen fra start har alle relevante informationer og at kravene til ansøgningsmateriale bliver ens.

IoT-masterne
IoT (Internet of Things) er enheder, der er koblet på nettet. Det kan være små personlige assistenter som Google Home, Amazon Echo, smartwatches, virtual reality, smart TV, elmåler, censorer i skraldespande, biler, landbrugsmaskiner, hjertestartere – alt sammen enheder der er
koblet til internettet.

Det lavfrekvent IoT-netværk transmitter små mængder af data over lange
afstande, og IoT-masten er derfor ikke lige så afhængig af deres placering som mobilmasterne, der sender stor mængder data i høj hastighed. Der kan således på sigt opstå et behov for placering af to master forholdsvis tæt på hinanden, hvis der ikke stilles krav i forbindelse med ansøgninger fra Iot netværket, der tager højde for fremtidige behov.

Erfaringen fra andre kommuner har været, at et krav om tilsagn fra mindst én mobiloperatør er med til at stimulere at operatørerne samarbejder og finder den bedste placering for både mobil- og Iot- netværket.

For at sikre samarbejde imellem aktørerne og undgå opsætningen af unødvendigt mange master ønsker forvaltningen, at det frem over bliver muligt at stille krav til ansøgninger om, at opsætning af IoTmaster skal indeholde tilsagn fra mindst én mobiloperatør.

Master i eller omkring Holtug
Forvaltningen modtager lige nu en del ansøgninger om master særligt for området i og omkring Holtug.
Da Holtug tidligere har været drøftet politisk, og der er stor lokal bevågenhed omkring placeringen af master ønsker forvaltningen af afholde et arrangement på Grønningen midt i Holtug, hvor det vil være muligt at komme i direkte dialog med borgerne og drøftelse af mulige placeringer af master i området.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *