Borgerforening, Bestyrelsen

Efter den ordinære generalforsamling 2019 ser bestyrelsen således ud:

Formand Hans Kristensen mail: iuhak@hotmail.com tlf.: 42 91 10 20
Næstformand Jytte Martinussen mail: jyttewm@gmail.com tlf.: 24 28 51 11
Kasserer Ole Borch mail: mail@oleborch.com tlf.: 25 18 35 55
Anette Gustafson mail: anettegustafson@live.dk 24 40 18 03
Lars Honore’ mail: honore@gjorslev.dk tlf.: 40 20 41 05
Tina Lerche mail: tl@my-time.dk tlf.:26 81 27 97
Christian L. Pedersen mail: c.l.pedersen.iv@gmail.com tlf.: 26 54 85 31
Suppleant Lene Solhøj mail: lenekri@gmail.com tlf.: 26 56 81 71