Læs referat fra Samarbejdsforum møde 9. nov. 2021

Referat fra møde i samarbejdsforum

Tirsdag den 9. nov. Kl. 15.00 i Forsamlingshuset

Deltagere: Jørn Kolind, Villy Petersen, Jan Hesselberg, Rolf Persson, Hans Kristensen

Pkt. 1: Valg af dirigent. Rolf blev valgt

 

Pkt. 2: Godkendelse af referat fra mødet den 02.08.21. Referatet godkendt

 

Pkt. 3: Siden sidst.

Hans fremhævede receptionen for indvielsen af ”Klintekongen” på Grønningen som en rigtig god oplevelse med mere end 70 fremmødte Holtugborgere samt TV Øst. Den flotte træskulptur lægger sig i forlængelse af Grønningens forvandling fra at være et kedeligt område til et rekreativt område med shelter og stier m.m.

Hans forslog endvidere, at der nedsættes en gruppe, bestående af medlemmer fra div. Lokalgrupper, der kunne udvikle vandværksbygningen, der for nyligt er overgået til Forsamlingshuset.

 

Pkt.4: Orientering fra arbejdsgrupperne.

Cykelgruppen kører på fulde vinger og pumpede dæk

Børnegruppen måtte aflyse Halloween, måske fordi kirken havde et lignende arrangement få dage forinden.  Et samarbejde med kirken kunne overvejes. Børnegruppen vil gerne have nye frivillige.

Seniorgruppen er blevet udvidet med et nyt medlem, så de nu er ca.10 personer.

De har ideer om at skaffe kalksten til at lægge under Klintekongen og yderligere udbygge biodiversiteten på Grønningen.

Kirken har problem med uddeling af kirkebladet. Så hvis nogen vil være uddeler, hører man gerne fra dem. Der er lidt penge der kan tjenes og Villy byder straks ind for, at Seniorgruppen måske kan tage Holtug.

Problemstillingen udløser en debat. Det er ikke nok, kun at være på Face Book, man skal også være på mail og uddele et program, hvis man skal være sikre på, at alle bliver orienteret om div. Arrangementer, skal man benytte alle platforme.

Hjemmesiderne er nu blevet sat op, så alle landsbyer kan byde ind med deres aktiviteter. En opfordring fra Villy om, at han får besked fra de forskellige foreninger, så han kan lægge det på hjemmesiden.

Muligheden for en sms- tjeneste, hvor man får besked på sms, hvis man har tilmeldt sig, f.eks. Folkekøkken, blev foreslået.

Giv endelig Hans besked hvis du har fået en ny nabo, så han kan byde den nye borger velkommen med et godt tilbud om gratis deltagelse i Folkekøkken og med en folder om Holtug.

 

Pkt.: 5 Orientering fra Foreningerne

Menighedsrådet er kommet godt ud af året med en række aktiviteter og håber, at kunne lave koncerter f.eks. med Sys Bjerre. Rolf foreslog, at man lagde begravelser ud på hjemmesiden, hvis pårørende accepterede. Jan vil tage det med til menighedsrådet.

Man har haft kontakt til en person, der måske kan hjælpe med at få finansieret Scavenius` gravsted.

 

Forsamlingshuset har fået rigtig mange bestillinger på at leje til forskellige arrangementer.

Borgermødet vedr. Forsamlingshusets fremtid var pænt besøgt med en god og positiv stemning og mange gode forslag.

 

Borgerforeningen ønsker at afholde generalforsamlingen alene.  

 

Lodsejerne. Intet nyt under solen

 

Strandforeningen havde som sædvanligt god deltagelse til nedtagning af badebroen.

De havde meldt sig til ”Hold Danmark rent”, også her var der god opbakning specielt fra Seniorgruppen.

 

Pkt.6: Indkomne forslag.  Ingen forslag, men muligheden for oprettelse af kor og børneaktiviteter blev vendt.

 

Pkt. 7: Økonomi

Villy gennemgik regnskabet. Elcyklen er solgt for 4.500 Kr. og Forsamlingshuset har ikke indbetalt 1000 kr, men ellers ser det fint ud.

 

Pkt. 8: Næste møde – mødeindkalder.

Det bliver menighedsrådet, der indkalder til tirsdag d. 8. feb. kl.15.00 i Forsamlingshuset

 

Pkt. 9: Evt.

Intet

 

   

 

 

Kalender

<< dec 2021 >>
mtotfls
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kommende arrangementer

  • Ingen arrangementer

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev