Læs referat fra Borgerforeningens bestyrelsesmøde 1. nov.

Referat bestyrelsesmøde mandag d.1.11. kl. 17. 00 i forsamlingshuset.

Tilstede: Hans, Susanne, Christian, Annette, Marianne og Jens

 1. Mødeleder og referent.

Hans mødeleder og Jens referent.

 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 2.8.2021

Referat godkendt.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 1. Økonomi og medlemmer. Der er brug for at medlemslisten bliver finpudset – metode.

Ole ikke tilstede, medlemsliste skal finpudses.

 1. Generalforsamling og konstituering. Skal vi fortsat holde generalforsamlingerne sammen? I 2022 er Hans, Annette og Marianne på valg. Christian?

Vi blev enige om at prøve at holde generalforsamlingen alene.

Christian flytter pr. 1/12, Lars Honoré – suppleant – har ingen interesse i at komme ind i bestyrelse, vi fortsætter så uden Lars frem til generalforsamlingen.

 1. Siden sidst 2 x fredagsbar, Haloween, Vælgermøde d. 28.10.

Fredagsbar er en succes, hvordan med evt. spisning, tilmelding ?

Næste gang vil vi forsøge med pizza el.lign. aftales på baren.

Georg vil gerne levere øl til næste bar.

Aftale med forsamlingshuset omkring drikkevarer skal justeres.

 1. Kommende arrangementer med bemanding. Juletræstænding, solhverv, børnearrangementer.

Marianne undersøger om Gjorslev vil sponsere et juletræ til byen.

Juletræstænding 28/11.

Julefest 12/12.

Solhverv aftales med Ingeborg.

Vi skal forsøge at få flere med i Børnegruppen.

 1. Vi har søgt om en ramme på 36.000 kr. for år 2022 i lokaletilskud.

Af de 36.000 kr. skal vi selv lægge de 9.000 kr.

 1. Datoer forslået af forsamlingshuset. D.4.11. borgermøde vedr. forsamlingshusets fremtid, julefrokost d. 26.11 og næste års generalforsamling i uge 11. Vi foreslår d. 9. eller 16. marts jf. vores seneste referat.

Borgermøde ang. forsamlingshusets fremtid d. 4/11.

Julefrokost 26/11 sammen med forsamlingshuset.

Næste års generalforsamling, en snak med Mette.

 1. Forslag der hænger 1. hjælpskursus, grill på grønningen, kor.

Førstehjælpskursus afventer svar på ansøgning til Tryg fonden.

Grill på Grønningen, der er søgt Stjerneholdet.

Piotr (Peter) skal kontaktes ang. koret. Annette tager en snak med Lisbeth om det.

Måske sammen med kirken – kirkekor.

 1. Ideer til nye arrangementer eller grupper. Jeg har deltaget i løse snakke om madgrupper, vegetargruppe, klimagruppe o.lign. Medlemsmøde. Udvikling Grønningen og vandværksbygningen m.m. Er det noget der skal arbejdes med hen over vinteren?

Vandværksbygningen. Hans har foreslået Mette at der bliver nedsat et udvalg bestående af interessenter på tværs af foreningerne i forhold til vandværksbygningen.

Samspisning – Gunnar og Tonni skal kontaktes.

Vegetargruppe – Marianne tager kontakt til Christina Bille.

 1. Næste møde

Næste møde 10/1 2022 kl. 17 i forsamlingshuset.

 1. Snak omkring kommunikation med borgerne, hvordan når vi dem alle sammen ?

Tages op på næste møde.

 

 

Kalender

<< dec 2021 >>
mtotfls
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kommende arrangementer

 • Ingen arrangementer

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev