Vandanalyser

Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85 6600 Vejen Danmark Telefon: 7022 4266 CVR/VAT: DK-2884 8196

Rapportnr.: AR-18-CA-00652945-01

Batchnr.: EUDKVE-00652945

Kundenr.: CA0004524

Modt. dato: 04.04.2018

Holtug Vandværk Holtug Linievej 41 4660 Store Heddinge Att.: Birthe Jensen

04.04.2018 Analyserapport

Prøvested: Holtug Vandværk Vandværket – 56272 – V02000800 / 4389000800

Prøvetype: Drikkevand – Andet

Prøveudtagning: 09:20 kl.04.04.2018 Prøvetager: MJ1 Eurofins Miljø Vand A/S

Analyseperiode: 04.04.2018 – 09.04.2018 Prøvemærke: afgang vandværk

80532819Lab prøvenr: Urel (%) Enhed DL. Metode Kravværdier** ¤) Min. Max.

Opfølgning til Lab prøvenr: 80304651

* Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.094 ! mg/l 0.05 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15

Metaller Jern (Fe) 0.049 mg/l 0.1 0.01 SM 3120 ICP-OES 20

Mangan (Mn) 0.020 mg/l 0.02 0.002 SM 3120 ICP-OES 20

Oplysninger fra prøvetager Akkrediteret prøvetagning Ja DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 A
Underleverandør: A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket * overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016. ! Kopi til: Holtug Vandværk , John Tange, Holtug Linievej 41, 4660 Store Heddinge Stevns Kommune , Kopimodtager drikkevand, Hovedgaden 46, 4652 Hårlev
Kundecenter Tlf: 70224256
09.04.2018