Aktivitets grupper

De enkelte grupper kører selvstændigt.
I starten vil mødedato og tid blive optaget på kalenderen.
Hvorefter det videre forløb aftales i gruppen.

 

 

Holtug Koret: Holtug Borgerforening har ambitioner om at få et lokalt kor og ved en ihærdig indsats fra et par af de kommende kordeltagere er det lykkedes at involvere Frans Rasmussen, som mange kender fra TV m.m. Koret mødes de første gange tirsdag den 3 marts kl. 19.00 og tirsdag den 10 marts kl. 19 .00 begge dage i Holtug Kirke. Det bliver et par” kick start ” introduktionsmøder/sang aftener , hvor Frans har noget materiale med og vi synger -har det skægt og føler hinanden på tænderne. Derefter aftaler vi det videre forløb.

 

Folkekøkken: torsdag d. 16.1., onsdag d. 26.2., torsdag d. 30.4., mandag d. 18.5. og fredag d. 19.6. Alle dage kl. 18.00 ved Lisbet og Jytte. Tag gerne din nabo med og kom til hyggeligt samvær og god mad. Drikkevarer kan tilkøbes. Pris 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn under 12 år. Tilmelding til Lisbet på 51327455.

Holtug Tekstilværksted: Er et tilbud til alle, mænd, kvinder og børn, der har lyst eller behov for kreativ inspiration, med stof og garn. Eller hvis der brug for hjælp til lettere reparationer af tøj. Der er adgang til symaskiner og væve. Værkstedet holder til i Forsamlingshuset. Der er åbent hver mandag fra kl. 19 til 21 i forårssæsonen frem til påske. Sidste åbningsdag er den 6-april 2020. Medlemmer af brugergruppen betaler 100 kr. pr år, for at kunne benytte værkstedet udover om mandagen. I foråret er der et fællesprojekt med at sy indkøbsnet til borgere i Holtug. Brugergruppen består af Lisbet tlf.: 51327455, Susanne tlf. 41664088, Lone tlf. 26280509, Ingeborg tlf. 20775710 og Ingelise tlf. 56500187 &30283846

Gymnastik: Ved Lisbet hver mandag kl. 9.00 – 10.00. Pris 30 kr. pr. gang. Alle er velkomne. Gymnastikken ligger stille i sommerperioden efter nærmere aftale.
BEMÆRK DEN ÆNDREDE STARTTID

Havedage/Havebesøg: Vi besøger haver til glæde og inspiration. 2-3 haver pr. gang. D. 3/5, 7/6, 5/7, 2/8, 6/9 kl. 9.30-13. Gratis for medlemmer. Ikke medlemmer 30kr. (Plantemarked søndag d. 20/9 kl. 10.30-14) Tilmelding og information hos Anette Gustafson 24401803.

 

Cykelgruppen

27. april 2020
Cykelgruppen har holdt et terrassemøde med 8 deltagere efter vores søndagstur.
Vi aftalte at vi gerne ville lidt tidligere afsted om søndagen. Det betyder at vi starter fra forsamlingshuset kl. 9.30. Tirsdag og torsdag mødes vi fortsat kl 17.30.
Om søndagen regner vi med at køre ca. 40-45 km. og tirsdag/torsdag 30-40 km. LÆS MERE

 

Stigruppen: Bemærk ændret start tidspunkt 
Går fredag formiddag kl.09:00 med start ved shelteret. Vi fortsætter frem til 24. april. Hver tur er ca. på 1 1/2 time. Evt. aflysning vil blive annonceret i skabet ved busskuret. Hilsen Lise, Susanne, Lisbeth og Jens

 

 

Fåre avlerne: