Borgerforening

BORGERFORENINGEN 

År 2020 har været præget af aflysninger og vi håber meget at der kommer styr på coronaen så vi kan få gang i vores aktiviteter og fællesskaber i det kommende år.

Holtug Borgerforening har til formål at repræsentere vores medlemmer overfor kommunen og at arrangere en lang række arrangementer og aktiviteter, der kan medvirke til at styrke sammenholdet i lokalområdet og højne trivslen. Vores mange aktiviteter er samtidig med til at sikre driften af vores forsamlingshus. Hvis du eller I har forslag til arrangementer eller aktiviteter, hører vi gerne fra jer.

I 2020 har vi har vi deltaget i dialogmøde med borgmesteren for at sikre en bedre mobildækning i Holtug Landsby, Bøgeskoven og Havnen. Vi har holdt møder med kommunen om trafik og vedligeholdelsen af enkelte parceller. Vi har stillet spørgsmål til Kommunalbestyrelsen i spørgetiden om de samme emner. Vi vil fortsat arbejde på bedre mobildækning, trafikforhold m.m. i 2021.

Vi har afholdt en række aktiviteter i forsamlingshuset. Folkekøkken, gymnastik, kreative aktiviteter, fredagsbar og fastelavn. Udenfor forsamlingshuset har vi afholdt havedage, havnekaffe med foredrag om bøgeskovens havn, dragedag, børne sankthans på Grønningen, vandrertur af Trampestien Rødvig – Holtug og klap en ko på Gjorslev. Vi har en stigruppe og en cykelgruppe. De fleste aktiviteter genoptages når coronaen tillader det. Vi vil bruge nærværende nyhedsbrev vores hjemmeside og facebook til at meddele når aktiviteterne genoptages.

Vi har deltaget aktivt i udviklingen af Grønningen. Bl.a. har vi fået bevilget nye bord bænkesæt og 15 frugttræer. Vi vil fortsat arbejde med at forbedre rammerne på Grønningen så vi kan ha’ flere aktiviteter på stedet.

Bestyrelsen i Holtug Borgerforening håber selvfølgelig på, at I vil være medlem af vores forening.

Prisen er 100 kr. årligt for enkeltpersoner eller 150 kr. for en husstand. Prisen er for et kalenderår. Kontingentet kan indbetales på borgerforeningens MobilePay 779764 eller overføres til bankkonto nr. 2360 0746144 784. Ved betaling vil vi gerne ha’ email, adresse og telefonnummer.

I kan læse bestyrelsens referater m.m. på vores hjemmeside www.holtug.stevnslandsbyer.dk

Kontakt gerne formanden med spørgsmål eller kommentarer af enhver art på iuhak@hotmail.com

Hans Kristensen

BORGERFORENINGENS AKTIVITETSGRUPPER