Velkommen til Holtug

SE BORGERFORENINGENS VELKOMSTFOLDER
2021-04, Velkomst folder

Navnet “Holtug” betyder iflg. sprogforskere “Høj i lille skov”. Læs udpluk:
En del af navnene henviser desuden til den krat- og skovbevoksning, der før i tiden fandtes ved klinten. Det gælder jo Bøgeskov, men også Holtug, der skal betyde høj i lille skov. Højerup Lund og landsbyen Lund betyder også en lille skov. Rødvig kan blandt andet betyde en skovryddet vig

1) Grønningen.
Holtug Samarbejdsforum har taget initiativ til, at området blev genoprettet. Gadekæret blev renset, petanquebane anlagt. Shelteren bygget og bålpladsen etableret, alt sammen med frivillig arbejdskraft. Byen har fået økonomisk støtte fra Friluftsrådet, Stevns kommune og Nordeafonden.

 

2) Gjorslev har ifølge sagnet fået navn efter vikingehøvdingen Gjor, der opførte sin borg som værn mod de vendiske sørøvere, på stedet hvor Gjorslev nu ligger.
Gjorslev slot blev opført omkring 1396 som en befæstet borg af Roskildebispen Peder Jensen Lodehat, som også var Dronning Margrete 1.s´ kansler.
– Byggematerialet er kalksten fra Stevns klint, og slottet er udformet som en korsbygning omgivet af voldgrave med et 30 meter højt tårn i midten.
– Efter reformationen i 1536 kom godset på kronens hænder, hvor det blev overtaget af Christian 3. Og ca. 1715 gjorde Kong Frederik 4. Gjorslev til et ryttergods.
– Gjorslev er i dag et moderne landbrug der ejes af Jens Edward Tesdorph, der driver godset med 770 hektar skov, 880 hektar marker og 350 malkekøer. – Besøg parken, indgang ved vejen mod Magleby.

 

3) Holtug Kirke På byens højeste punkt ligger den smukke gulkalkede landsbykirke fra 1150, opført i romansk stil af kalksten fra Stevns klint.
– Omkring år 1400 blev koret brudt ned og udvidet, i 1650 blev østhvælvet ombygget med røde sten og midthvælvet næsten nybygget med gule sten. Tårnet er fra begyndelsen af 1500-tallet.
– Inde i kirken finder man smukke velbevarede kalkmalerier. På kirkens udvendige sydside er indsat en af de gamle kalksten med runeskriften: ”Tirad rist”. Om denne fortæller Martin A. Hansen i novellesamlingen Paradisæblerne. Holtug Kirke er et af punkterne på digterruten, som blev anlagt i 2014. Og via en app kan du sidde på bænken og høre om f.eks. Orm og Tyr.
– Kirken er åben hele året fra kl. 8 til kl. 16. (toilettet åbent hele døgnet)

 

4) Gjorslev Bøgeskov Fortsætter man fra kirken ad Holtug Strandvej kommer man efter et par km. til Bøgeskov Havn, en lille hyggelig havn med fiskerbåde og lystsejlere side om side.
– Til venstre for havnen findes en fin badestrand med badebro og et grønt område, der flittigt benyttes af stevnsboerne til ”frokost i det grønne”.
– Lige i udkanten af skoven passerer man ”Traktørstedet” et meget populært spisested, som ligger i de smukkeste omgivelser. – Åbent fra påske til okt.
– I Gjorslev Bøgeskov er der mange stier som indbyder til vandreture, – f.eks til Møllesøen, og Hjerteforeningen har markeret en 4 km. Kondirute.
– Hvis man fra havnen vælger at gå mod syd starter her ”Trampestien” en sti der følger kysten de ca. 20 km. til Rødvig. Visse steder går man helt ude på klintekanten og passerer undervejs Stevns Naturcenter, Stevns fyrtårn, Koldkrigsmuseet og Boesdal kalkbrud.
– Bøgeskoven er populær blandt ornitologer, forår og efterår ses mange spejde efter rød glente, hvepsevåge, grågæs, spurvehøg mv.

 

5) Holtug Kridtbrud Indtil 1972 blev der udvundet kalk og kridt i bruddet, som nu er et beskyttet Natura 2000-område. I et stort vandhul i det nedlagte kridtbrud kan du se fredede vandsalamandre og grønne frøer.
– Sjældne planter vokser i den kalkholdige jord, og du kan finde fossiler af søpindsvin, blæksprutter og hajer i det bløde, hvide kridt.
– Du kan også se det 10-15 cm. tykke lag af Fiskeler, som vidner om hvordan 3/4 af liv på jorden blev udryddet for ca. 65 mill. år siden, og som er årsagen til at Stevns Klint er kommet på Unescos Verdens-Naturarv liste.

“Projekt uglekasse” 

7/1 2020 Så er første uglekasse i kommunens ugleprojekt blevet sat op.