Aktiviteter i en Coronatid

Værd at vide om Stevns

Aktivitets grupper i Holtug 

Vi håber Coronaen snart tillader at vi kan genoptage
vore aktiviteter i og udenfor forsamlingshuset, vi kan dog stadig cykle og gå tur på veje og stier.

Nyheder: Skriv til Villy  hvis du har nyheder du vil dele…. 

Holtug Borgerforening, Holtug Forsamlingshus og Holtug Vandværk ønsker alle et godt nytår.

Læs deres nytårs hilsen og nyheder.

Bemærk også opfordringer fra Borgerforening og Forsamlingshus til at støtte op om de to foreninger. – Ved betaling af kontingent er du automatisk medlem af en forening. – MEN ALLERHELST BEGGE


BORGERFORENINGEN 

År 2020 har været præget af aflysninger og vi håber meget at der kommer styr på coronaen så vi kan få gang i vores aktiviteter og fællesskaber i det kommende år.

Holtug Borgerforening har til formål at repræsentere vores medlemmer overfor kommunen og at arrangere en lang række arrangementer og aktiviteter, der kan medvirke til at styrke sammenholdet i lokalområdet og højne trivslen. Vores mange aktiviteter er samtidig med til at sikre driften af vores forsamlingshus. Hvis du eller I har forslag til arrangementer eller aktiviteter, hører vi gerne fra jer.

I 2020 har vi har vi deltaget i dialogmøde med borgmesteren for at sikre en bedre mobildækning i Holtug Landsby, Bøgeskoven og Havnen. Vi har holdt møder med kommunen om trafik og vedligeholdelsen af enkelte parceller. Vi har stillet spørgsmål til Kommunalbestyrelsen i spørgetiden om de samme emner. Vi vil fortsat arbejde på bedre mobildækning, trafikforhold m.m. i 2021.

Vi har afholdt en række aktiviteter i forsamlingshuset. Folkekøkken, gymnastik, kreative aktiviteter, fredagsbar og fastelavn. Udenfor forsamlingshuset har vi afholdt havedage, havnekaffe med foredrag om bøgeskovens havn, dragedag, børne sankthans på Grønningen, vandrertur af Trampestien Rødvig – Holtug og klap en ko på Gjorslev. Vi har en stigruppe og en cykelgruppe. De fleste aktiviteter genoptages når coronaen tillader det. Vi vil bruge nærværende nyhedsbrev vores hjemmeside og facebook til at meddele når aktiviteterne genoptages.

Vi har deltaget aktivt i udviklingen af Grønningen. Bl.a. har vi fået bevilget nye bord bænkesæt og 15 frugttræer. Vi vil fortsat arbejde med at forbedre rammerne på Grønningen så vi kan ha’ flere aktiviteter på stedet.

Bestyrelsen i Holtug Borgerforening håber selvfølgelig på, at I vil være medlem af vores forening.

Prisen er 100 kr. årligt for enkeltpersoner eller 150 kr. for en husstand. Prisen er for et kalenderår. Kontingentet kan indbetales på borgerforeningens MobilePay 779764 eller overføres til bankkonto nr. 2360 0746144 784. Ved betaling vil vi gerne ha’ email, adresse og telefonnummer.

I kan læse bestyrelsens referater m.m. på vores hjemmeside www.holtug.stevnslandsbyer.dk

Kontakt gerne formanden med spørgsmål eller kommentarer af enhver art på iuhak@hotmail.com

Hans Kristensen

---

FORSAMLINGSHUSET

2020 har været et noget anderledes år for forsamlingshuset. Der har ikke været meget aktivitet i huset. Og flere af vores medlemmer har ytret bekymret omkring vores økonomi. Forsamlingshuset er noget heldigere stillet end så mange andre. For selvom der ikke har været meget indtjening, så har der heller ikke været mange udgifter. Vi skal nok være her efter Corona-tiden.

Den samlede bestyrelse har sagt ja til at overtage vandværkets bygning ved Grønningen, samt “pumpegrunden” på Bredeløkkevej. Før det kan realiseres skal det dog godkendes på en generalforsamling.

Vi har i 2020 næsten fået færdiggjort vores prospekt vedr. en større renovering af forsamlingshuset. Det prospekt som skal bruges til at søge fonde. Vi glæder os til at fremvise det på en kommende generalforsamling.

Og med hensyn til generalforsamlingen, så afventes der lige nu regeringens Corona udspil. Vi håber naturligvis på at vi kan afholde den som planlagt den 19. marts 2021.

Vi opfordre alle til at betale medlemskontingent til forsamlingshuset. 150 kr. pr. husstand, 100 kr. for enlige.

Som bedes indbetalt på forsamlingshusets konto:

Reg-nr.: 2360 Kontonr.: 8983 179 542

Eller mobilepay til nr 30741233

Beløbet bedes indbetalt senest 20. februar, og er nødvendig for deltagelse i generalforsamlingen.
Vi glæder os til at se jer alle sammen i forsamlingshuset.

Mette Maimann

---

 

HOLTUG VANDVÆRK

Godt Nytår til alle forhenværende andelshavere/forbrugere i det nu nedlagte/sammenlagte Holtug Vandværk (HV).

HV er pr. 1-1-2021 sammenlagt med Store Heddinge Vandværk (SHV) og fremtidige fakturaer vedr. vandforbrug og målerafgift vil komme fra SHV. Dog vil der komme en slutafregning for 2. halvår 2020 fra HV – faktisk forbrug fratrukket det opkrævede a conto forbrug.

Da HV de sidste små 2 år er blevet forsynet med afkalket vand fra SHV, vil der ikke umiddelbart kunne mærkes forskel i vandkvalitet og pris pr. m3 vand er også uforandret.

Alle HV’s tidligere forbrugere har inden sammenlægningen fået installeret ny elektronisk vandmåler, som automatisk aflæses og alle de nye vandmålere er nu hos alle, i HV’s tidligere forsyningsnet, installeret i en udvendig målerbrønd.

HV’s to boringer er lukket af et autoriseret firma og lukningerne er, af dette firma, også indberettet til Stevns Kommune.

Der arbejdes pt. med afvikling af vandværksbygningen og HV’s areal ved Bredeløkkevej og derefter vil der skulle udarbejdes et afsluttende regnskab, som naturligvis vil blive forelagt HV’s forhenværende forbrugere. Derefter kan HV’s CVR-nummer nedlægges.

Undertegnede er af bestyrelsen udpeget, som likvidator, til at varetage den videre afvikling af HV. Jeg besvarer naturligvis gerne eventuelle spørgsmål vedrørende afviklingen. Kontakt mig på e-mail: jt@holtugmc.dk eller tlf: 40456648.

Alle andre spørgsmål skal fremover stilles til SHV på e-mail: storevand@storevand.dk. Yderligere kontaktoplysninger til SHV kan ses på deres hjemmeside: www.storevand.dk.

På den afgåede bestyrelses vegne,

Venlig Hilsen
John Tange

 

 

El Cyklen er tilbage i topform
Og nu med nyt batteri og lang cykletid.
Har du lyst til at være med på en klimavenlig delecykel er her muligheden.

Cyklen vil være perfekt til strandturen med børn eller hunde, til skovturen med forplejning eller til handel i Store Heddinge.
Prisen er 250 kr. pr. år. eller 20 kr. pr. dag.
Send en mail til ingaogvilly@mail.dk
Eller SMS til 51514812, Så får du den fornødne instruktion.

.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *